O platformi

Misija ovog projekta jeste zapravo da omogući interaktivno učenje kako osnovcima tako i srednjoškolcima, programskog jezika Python koji poseduje dinamičku semantiku. U velikom broju škola izučavaju se programski jezici i najčešće se to svodi na jedan ili dva programska jezika, sa fondom od dva časa nedeljno, što nije dovoljno kako bi se dobro savladalo programiranje.

- Zbog čega baš Python? -

Python se lako uči. Njegova sintaksa je dizajnirana da bude čitljiva i jednostavna i podseća na običan engleski jezik. Broj funkcija u samom jeziku je mali, samim tim zahteva malo uloženog truda da se naprave prvi programi. Sam rad započinje sa osnovnim konceptima, preko promenljivih, kontrola toka, petlji, pa do složenijih, kao što su: klase, nasleđivanje, polimorfizmi... Ovaj živ programski jezik, koji se koristi u profesionalne svrhe, već duži niz godina dobija na popularnosti, te tako raste i motivisanost učenika za učenje istog. Ova platforma obezbediće sva potrebna znanja za kreiranje različitih vrsta aplikacija i realizacija ideja.

Naš tim

Milan Josifović  
prof. dr Miroslav Marić  

Lekcije su radili

Maja Mihajlović
Ana Milovanović
Milica Jovanović
Suzana Luković
Gordana Vasiljević
Branka Stančić
Gojko Gojković
Saša Petrović