Instalacija Pajtona

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete instalaciju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3, u trenutku pravljenja ovog kursa to je verzija 3.6.3. Na sledećoj slici je prikazan zvanična stranica programskoj jezika Pajton, nakon čega kliknete na polje Downloads.
www.python.org
Nakon pokretanja instalacije jedino mesto na koje biste trebali da obratite pažnju je prikazano na slici ispod. Potrebno je štiklirati opciju Add Python 3.6 to PATH kako biste imali mogućnost pokretanja Pajton programa iz bilo koje datoteke.
addtopath
Uz instalirani Pajton dobijate i tekstualni editor koji se zove IDLE i u kome možete pisati svoje programe. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi. A mi ćemo ovde prikazati jedan moderniji editor, koji je jednostavniji za korišćenje, a zove se PyCharm. Besplatnu verziju ovog programa možete preuzeti sa adrese www.jetbrains.com. Klikom na Download Now preuzimanje ovo editora automatski započinje.
pycharm
Nakon pokretanje instalacije čarobnjak Vas vodi kroz instalaciju koja je i u ovom slučaju poprilično jednostavna, ali je potrebno obratiti pažnju na povezivanje ovog editora sa programima napisanim u Pajtonu, tako što ćete štiklirati polje kao na sledećoj slici.
addtopath
Prvi put kada pokrenete PyCharm bićete upitani koje programe želite da pišete. Izabraćete Pure Python i nakon toga ćete moći da koristite PyCharm za pisanje Pajton programa.
purepajton