Naredbe

Naredbu u Pajtonu možemo posmatrati kao rečenicu u običnom govoru. Naredba je manja jedinica u jeziku koja ima smisla sama po sebi.


Na primer „Ja“, „učim“, „Pajton“ nisu rečenice same po sebi, ali „Ja učim Pajton“ jeste.


Dakle, naredba se može shvatiti kao najmanji zasebni element programskog jezika. Program je sastavljen od jedne ili niza naredbi.


U prethodnom delu teksta jedine pomenute naredbe su bile naredba dodele (kada je deklarisana promenljiva, npr. varijabla = 7), naredbe koje odgovaraju pozivima funkcija int(), float(), type() i naredba koja je pozivala funkciju za ispis print().