Uključivanje modula

Postoje tri načina na koji možemo uključiti neki modul.


1. Način


Primetili smo već u prethodnim zadacima kako Pajton nema ugrađenu funkciju za izračunavanje korena. Ta funkcija nalazi se u matematičkom modulu koji se zove math. Nakon što uvedemo math modul, bez problema ćemo pomoću sqrt(x) izračunati koren broja.

Poziv modula izleda na sledeći način: import ime_modula.


 
import math  #poziv modula
print (math.sqrt(25))
       
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> 5


Nakon što smo uključili matematički modul koji nam je zatrebao za računanje korena, isti taj modul trebamo povezati s funkcijom tako što ispred njenog imena napišemo ime modula i povežemo ih tačkom.


2. Način


Ako znamo tačno koja nam funkcija treba, uključivanje obavljamo tako što napišemo ime modula iz kojeg uključujemo funkciju i zatim ime funkcije ili više njih odvojenih zarezom.

Posle ovog uključivanja kod poziva funkcija ne trebamo više ispred imena funkcije pisati i naziv modula.

Poziv modula izleda na sledeći način: from ime_modula import ime_funkcije.

 
from math import sqrt  #poziv modula
print (sqrt(25))
       
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> 5


3. Način


Umesto imena funkcije stavlja se znak *

Znak * simbolizuje sve funkcije koje se nalaze u modulu, tako da se nakon takvog uključivanja mogu upotrebljavati sve funkcije iz modula i to bez pisanja imena modula kao prefiksa.

Poziv modula izleda na sledeći način: from ime_modula import *.


 
from math import *  #poziv modula
print (sqrt(25))
       
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> 5


U prvom trenutku izgleda privlačno uključivanje obaviti na način from ime_modula import * jer tada nemamo brige oko pisanja prefiksa ispred funkcije i na raspolaganju su nam sve funkcije modula koje bi nam mogle zatrebati. Međutim u većim programima obično upotrebljavamo više modula i može se dogoditi da nakon nekog vremena više nećemo znati odakle smo uključili neku funkciju. Može se dogoditi i da se u različitim modulima pojave ista imena funkcija, što može izazvati zabunu. Zbog toga je preporučljivo za uključivanje modula koristiti se naredbom import ime_modula i zatim ispred imena svake funkcije u prefiksu napisati ime_modula ili uz uključivanje modula naznačiti funkcije kojima ćemo se koristiti: from ime_modula import ime_funkcije_1, imf2...