Funkcije

Funkcija je skup naredbi koje se izvršavaju po pozivu.
Pajton pruža mnogo ugrađenih funkcija i dopušta programerima definisanje vlastitih funkcija.

Funkcija se definiše pomoću ključne reči def.
Def je naredba sa sledećom sintaksom:

def ime_funkcije(parametri):
    naredba(e)

ime_funkcije je identifikator.

parameteri je dopuštena, slobodna lista identifikatora, koji se zovu formalni parametri ili samo parametri, a koji se koriste kod poziva funkcija za pridruživanja stvarnim vrednostima koji se navode kao argumenti.

Niz naredbi koji nije prazan, poznatiji kao telo funkcije ne izvršava se kada i naredba def. Ono se izvršava kasnije, svaki put kada se funkcija poziva.

Primer funkcije za izračunavanje zbira brojeva 255 i 582:

def saberi():
    print (255+582)