Pristupanje elementima stringa

Moguće je pristupiti bilo kom elementu stringa pojedinačno navodeći njegov indeks.

 
rec="MATEMATIKA"
print (rec[0])
      
Kopiraj

Moguće je pristupati elementima stringa unazad navodeći negativne indekse. Poslednji element niza ima index -1, pretposlednji -2 i tako dalje.

 		   
rec="MATEMATIKA"
print (rec[-3])
      
Kopiraj

Na primer, ako umesto jednog indeksa kome želimo da pristupimo navedemo dva indeksa odvojena sa : dobićemo ceo niz karaktera koji se nalazi između ta dva indeksa. I ovde je takođe moguće koristiti negativne indekse i moguće je kombinovati negativne i pozitivne indekse.

 
rec="MATEMATIKA"
print (rec[2:6])
      
Kopiraj