Sortiranje listi

Postoji i metod koji sortira listu u rastućem poretku. Ovaj metod pozivamo na listu, ne prima dodatne argumente. Brojeve poredi na način koji smo navikli, a slova poredi po ASCII vrednosti karaktera. Više o ovome pročitajte na adresi ovde.
Poziv izgleda na sledeći način: <list>.sort()

 
brojevi = [33, 21, 5, 15, -3, 0]
brojevi.sort()
print(brojevi) 
slova = ['A','a', 'b','E']
slova.sort()
print(slova)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  [-3, 0, 5, 15, 21, 33]

>>  ['A', 'E', 'a', 'b']


Ono što možemo da primetimo je da je ASCII vrednost velikih slova manji od ASCII vrednosti malih slova.

 
reci = ['pera', 'petrovic', 'Petronijevic', 'Pera']
reci.sort()
print(reci) 
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>   ['Pera', 'Petronijevic', 'pera', 'petrovic']


Poređenje kreće od prvog slova, kako je ASCII vrednost karaktera 'P' manja od 'p', to su reči 'Petronijevic' I 'Pera' ispred ostalih. Drugi karakter je isti, pa se porede treći karakteri, kako je ASCII vrednost karaktera 'r' manja od 't', to je 'Pera' na prvom mestu.