Rečnici

Rečnici su tipovi podataka slični listama, razlika je u tome što se rečnici ne indeksiraju brojevima već ključevima koji mogu biti tipa broj, niska ili torka. Vrednosti mogu biti bilo kog tipa i mogu se ponavljati, ali rečnik ne može imati dva ili više ista ključa.
Rečnik se definiše nabrajanjem parova ključ:vrednost , unutar vitičastih zagrada {}, a parovi se međusobno odvajaju zarezom (,). Prazan rečnik označavamo parom praznih vitičastih zagrada.

 
prazan_imenik = {}
imenik = {'mika': '065333222', 'laza': '069555888',
'pera': '063123123'}
     

Pristupanje elementima rečnika se vrši kao kod listi, navođenjem ključa između uglastih zagrada.


 
imenik = {'mika': ' 065333222', 'laza': '069555888', 
'pera': '063123123'}
print(imenik['pera'])
     
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  '063123123'


Dodavanje i brisanje elemenata iz rečnika

Dodavanje elemenata u rečnik se vrši prostim navođenjem novog para ključ:vrednost, dok se elementi menjaju kao kod listi.

 
imenik = {'mika': '065333222', 'laza': '069555888', 
'pera': '063123123'}
imenik['milan'] = '066889977'
print(imenik) 
     
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  {'mika': '065333222', 'laza': '069555888', 'pera': '063123123', 'milan': '066889977'}

Funkcija del brise par kljuc:vrednost iz recnika. Poziv je isti kao i kod listi.


 
pijaca = {'jabuka' : 213, 'kruska' : 435, 'sljiva': 323,
 'banana': 90}
del(pijaca['banana'])
print(pijaca)
     
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  {'jabuka': 213, 'kruska': 435, 'sljiva': 323}