Moduli

U Pajtonu postoje moduli i ugrađene funkcije koje možemo koristiti prilikom pokretanja. Moduli su ugrađeni u Pajtonov kostur.

Podaci(varijable), funkcije, klase i objekti sakupljaju se u module.

Modul je fajl koji sadrži definicije, uključujući promenljive i funkcije koje možete da koristite.

Više modula zajedno čini paket.

Moduli i paketi predstavljaju Pajton biblioteku.

Prevodilac drži sve promenljive i funkcije dostupnim, tako da možemo uključiti modul koji želimo, kada nam treba nešto od njega.

Ako iskucamo u konzoli:

  
print (sqrt(25))
            
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> Line 1: NameError: name 'sqrt' is not defined

Pajton izbacuje grešku: ”NameError: name 'sqrt' is not defined”

Pajton ne zna šta je kvadratni koren.

U Pajtonu postoje moduli i ugrađene funkcije kojima se možemo odmah koristiti prilikom pokretanja.

Moduli nisu kao gotove funkcije, gde je dovoljno napisati funkciju u programu i parametar za računanje već ih moramo pozvati naredbom import. Uvođenje modula kroz naredbu import najčešće ćemo raditi na samom početku programa.