Stringovi

Najjednostavnije rečeno, string predstavlja niz karaktera koji služi za skladištenje i predstavljanje tekstualnih podataka. Za razliku od nekih drugih tipova podataka string predstavlja nepromenljiv tip, što znači da kada promenljivoj tipa string dodelite neku vrednost nije moguće tu vrednost modifikovati. U situacijama kada je neophodno promeniti vrednost stringa pravi se kopija sa željenim promenama.


Kreiranje stringa

U Pajtonu se string može kreirati na tri načina. Dozvoljeno je koristiti jednostruke, dvostruke i trostruke navodnike. U slučaju trostrukih navodnika, string se može definisati u više različitih redova.

 
predmet='matematika'
sport='odbojka'
stihovi=""" Cekaj me, i ja cu sigurno doci.
	    Ne slusaj kad ti kazu
	    kako je vreme da zaboravis
	    i da te nade lazu. """
      

Poređenje dva stringa

Postoje dva operatora koja se mogu koristiti za poređenje dva stringa. Prvi je operator == koji služi za proveru jednakosti stringova a drugi operator != koji služi za proveru nejednakosti dva stringa. Kao rezultat izvršenja ova dva operatora dobijamo vrednosti True ili False.

  
sport1="fudbal"
sport2="rukomet"
sport1==sport2
sport1!=sport2
      

Dužina stringa

Funkcija len() kao povratnu vrednost vraća dužinu stringa koji joj je prosleđen. Treba uzeti u obzir da će len() funkcija uračunati kako prazna mesta tako i specijalne karaktere u dužinu stringa.

 
boja="crvena"
print (len(boja))
      
Kopiraj