Podstringovi stringa

Postoje tri funkcije koje se koriste za pronalaženje podstringova, to su find(), rfind(), index() i rindex(). find() i index() počinju pretragu od početka stringa dok rfind() i rindex() kreću od kraja stringa. Razlika između find() i index() je u tome što će u slučaju da ne pronađe traženi podniz find() vratiti -1 vrednost dok će index baciti ValueError izuzetak.

 		   
string="automobil"
print (string.find('auto'))
    
Kopiraj
 			   
string="automobil"
print (string.find('auto',0,6))
    
Kopiraj
 
string="automobil"
print (string.index('auto'))
      
Kopiraj

Obema funkcijama moguće je proslediti dva opciona parametra. Prvi parametar predstavlja početni indeks pretrage, njegova podrazumevana vrednost je 0, a drugi indeks predstavlja indeks koji označava kraj pretrage i ako ga ne navedemo pretraga će se obavljati do kraja stringa.
Za proveru prisutnosti podstringa u datom stringu koristi se funkcija in. Funkcija vraća True ako pronađe podstring u datom stringu,inače False.

 
prva="Mihailo Petrovic Alas je bio poznati srpski matematicar."
druga = "matematicar"
druga in prva