Liste

Lista je promenljiv uređeni niz objekata, gde je svaki član liste identifikovan svojim indeksom. Vrednosti koje čine listu nazivaju se njegovim elementima. Liste su slične stringovima, koje su uređene kolekcije karaktera, dok kod listi svaki element može biti različitog tipa. Smeštaju se unutar uglastih zagrada [ ], a odvajaju zarezom ( , ). Prazna lista se označava parom uglastih zagrada.

 
[]
[2, 4, 6, 8, 10]
["Milan" , "Marko", "Pera"]
      

Prvi primer predstavlja praznu listu. Drugi primer je lista parnih celih brojeva, a treći primer je lista stringova. Kao što smo malo pre i naglasili članovi liste ne moraju biti istog tipa. Sledeća lista sadrži string, realan broj, ceo broj i još jednu listu.

 
["Zdravo", 3.14, 10, [100, 5]]
      

Liste možemo da dodeljujemo promenljivim, a kasnije ih možemo i prosleđivati funkcijama.

 
prazna_lista = []
zivotinje = ["pas", "macka", "mrmot", "hrcak"]
ocene = [6, 8, 10, 10, 7, 6]
pomesana_lista = ["Broj", 5.21, [21, "porodiliste"] ]
      

Generisanje liste

Lista se generiše nabrajanjem članova koje sadrži između uglastih zagrada.

 
a = 'primer'
b = 'generisanja'
c = 'liste'
lista = [a, b, c]
print(lista)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ['primer', 'generisanja', 'liste']